Edith Pargeter (Ellis Peters)

Edith Pargeter (Ellis Peters) Případy bratra Cadfaela 17. Hrnčířovo pole [ I ] Svatopetrský jarmark roku 1143 skončil už před týdnem a všichni se vraceli do všedního, pravidelného života. Srpen byl suchý a příznivý, úroda obilí se už svážela do stodol. Tehdy přišel sklepmistr bratr Matouš do kapituly poprvé s obchodní záležitostí, kterou probíral několik… Continue reading Edith Pargeter (Ellis Peters)